Nora, naudyukang pumasok uli sa pulitika

Ang agang nagdagsaan ng mga nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy kahapon. Kaya aligaga ang media sa pag-cover sa mga nagdatingang iba’t ibang personalities.

Source link

Leave a Reply

Advertisements